Badania Naukowe

Rola badań naukowych

Wspierając badania naukowe przyczynimy się do poznania mechanizmów powstawania i przebiegu alergii. Dlatego jednym z celów naszej Fundacji jest pokazanie, jak ważne są badania naukowe, by pokonać alergię.

MISJA FUNDACJI

Misja Fundacji Pokonać Alergię

Nasze główne zada­nie to pomoc aler­gi­kom. Chcemy, aby dzięki Fun­da­cji mogli oni lepiej zrozumieć swoją chorobę, a także uzy­ski­wali infor­ma­cje doty­czące sku­tecz­nych spo­so­bów zapo­bie­ga­nia i lecze­nia alergii. Dlatego chcemy prowadzić akcję edukacyjną, opartą tylko na najnowszych publikacjach naukowych i rzetelnych źródłach informacji medycznej.

Każdy może pomóc pokonać alergię - to naprawdę proste

ABC ALERGII

ABC Alergii

Podejrzewasz alergię?

Opublikowano w kategorii: Leczenie

Co zrobić, jeżeli podejrzewasz alergię u siebie lub swojego...

czytaj dalej »

Uczulenie na leki

Opublikowano w kategorii: Choroby alergiczne

Stosowane w leczeniu i diagnostyce różnych chorób leki mogą...

czytaj dalej »

Alergia pokarmowa

Opublikowano w kategorii: Choroby alergiczne

Alergia pokarmowa jest następstwem reakcji immunologicznych występujących po spożyciu...

czytaj dalej »

AKTUALNOŚCI

Misja Fundacji Pokonać Alergię

Likwidacja Fundacji

12 kwietnia 2018

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 10/11/2017  podjęta została decyzja o likwidacji...

czytaj dalej »

Dni Alergii 2015

3 listopada 2015

Z radością informujemy, że nasza Fundacja po raz kolejny...

czytaj dalej »

Światowy tydzień alergii kwiecień 2015

13 kwietnia 2015

W dniach 13-19 kwietnia przebiega doroczny Światowy Tydzień Alergii...

czytaj dalej »

ARTYKUŁY NAUKOWE

Misja Fundacji Pokonać Alergię

Alergia pod lupą

24 września 2012

Badania naukowe przypominają trochę rozwiązywanie zagadki detektywistycznej – na...

czytaj dalej »

Badania nad alergią poprawiają życie alergików!

3 lutego 2014

W jaki sposób hodowanie komórek w laboratorium może wpłynąć...

czytaj dalej »

Jak badamy alergię?

24 września 2012

Alergia jest niewłaściwą reakcją komórek organizmu na nieszkodliwą substancję....

czytaj dalej »