Życze­nia Świąteczne

Skła­damy WSZYSTKIM naj­ser­decz­niej­sze życze­nia - oby Święta mineły w cie­płej, rodzin­nej atmos­fe­rze, a nie­aler­gi­zu­ją­cych pier­nicz­ków nie zabrakło!

Zespół Fun­da­cji Poko­nać Alergię

Opublikowane 23 grudnia 2015 w kategorii   Bez kategorii

Podziel się

About Author

Szanta