Z oka­zji koń­czą­cego się roku pra­gniemy ser­decz­nie podzię­ko­wać wszyst­kim, któ­rzy wspie­rali naszą Fun­da­cję w 2011!

Ponadto pra­gniemy zło­żyć wszyst­kim życze­nia na roz­po­czy­na­jący się Nowy Rok. Oby nad­cho­dzący czas niósł speł­nie­nie marzeń i pla­nów, a 2012 był dla wszyst­kich wolny od alergii!

Z ser­decz­nymi pozdrowieniami,

Fun­da­cja Poko­nać Alergię 🙂

Opublikowane 31 grudnia 2011 w kategorii   Aktualności

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel