Zostań spon­so­rem

Jest dużo spo­so­bów, by wspo­móc dzia­ła­nia Fundacji!

Możesz pomóc nam w pro­duk­cji ulo­tek i mate­ria­łów pro­mo­cyj­nych, zapew­nić prze­strzeń rekla­mową na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej czy w prasie!

Ser­decz­nie zapra­szamy do współpracy.

Opublikowane 14 sierpnia 2011 w kategorii   Dołącz do nas

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel