Zor­ga­ni­zuj coś MAKRO

Pla­nu­jesz coś naprawdę dużego?

Wesele, szcze­gólne przy­ję­cie uro­dzi­nowe, para­pe­tówkę? Poproś gości, żeby zamiast kwia­tów prze­ka­zali daro­wi­znę na Fundację.

A może wybie­rasz się na wyprawę gór­ską przez 3 szczyty? Albo rzu­casz pale­nie? Każda oka­zja jest dobra – poproś zna­jo­mych, by Cię spon­so­ro­wali, to zmo­ty­wuje Cię do działania.

Skon­tak­tuj się z nami (e-mail: wolontariat@pokonacalergie.org) - wyślemy Ci pakiet informacyjny,

lub załóż akcje poprzez ser­wis siepomaga.pl

Potrze­bu­jesz inspi­ra­cji? Tutaj znaj­dziesz link do strony z pro­po­zy­cjami MAKROeventów.

 

Opublikowane 14 sierpnia 2011 w kategorii   Dołącz do nas

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel