Wspie­raj Fun­da­cję robiąc zakupy przez internet

WSPIERAJ NAS ZA DARMO PODCZAS ZAKUPÓW W INTERNECIE

 Robisz zakupy przez inter­net? To świet­nie! Możesz w pro­sty spo­sób WESPRZEĆ NAS ZA DARMO!

Po pro­stu do wyszu­ki­wa­nia skle­pów inter­ne­to­wych i pro­duk­tów użyj strony: https://fanimani.pl/sklepy/?beneficiary_type=organization&beneficiary_id=1263

I to wszystko! Ser­wis Fani­Mani zarej­struje Twoje prze­kie­ro­wa­nie, a sklep, na któ­rego stro­nie zro­bisz zakupy prze­każe nam część swo­jego zysku, bez obcią­ża­nia Ciebie :).

Czyli - wszy­scy wygrywają!

Opublikowane 18 maja 2015 w kategorii   Dołącz do nas

Podziel się

About Author

Szanta