Układ immu­no­lo­giczny - (układ odpor­no­ściowy), układ obej­mu­jący struk­tury orga­ni­zmu (np. gra­sica, węzły chłonne, mig­dałki) i komórki (leu­ko­cyty) zaan­ga­żo­wane w reak­cje odpornościowe.

Opublikowane 20 sierpnia 2011 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel