Testy ELISA - Enzy­me­Lin­ked Immu­no­Sor­bent Assay: test umoż­li­wia­jący wykry­wa­nie anty­ge­nów za pomocą roz­po­zna­ją­cych je przeciwciał.

Opublikowane 7 stycznia 2012 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel