Testy Che­mi­lu­mi­ne­scence - testy wyko­rzy­stu­jące zja­wi­sko che­mi­lu­mi­ne­scen­cji (pro­duk­cję świa­tła w wyniku zacho­dzą­cych pro­ce­sów chemicznych).

Opublikowane 7 stycznia 2012 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel