Wpisy z tagiem: 'testy płatkowe'

Alergie u dzieci

Alergie u dzieci


Alergia dotyczyć może osób w każdym wieku – praktycznie od okresu noworodkowego. Uważa się, że najczęstszą pierwszą manifestacją choroby alergicznej u dzieci jest atopowe zapalenie skóry i alergiczne zapalenie...

Podejrzewasz alergię?

Podejrzewasz alergię?


Co zrobić, jeżeli podejrzewasz alergię u siebie lub swojego dziecka? W ramach opieki zdrowotnej w Polsce pomoc w rozpoznaniu i leczeniu alergii możesz uzyskać w następujący sposób: 1. Wybierz...

Uczulenie na leki

Uczulenie na leki


Stosowane w leczeniu i diagnostyce różnych chorób leki mogą powodować powikłania u wrażliwych osób. W większości przypadków wynikają one z działań niepożądanych stosowanych preparatów, a nie są wynikiem reakcji...

Testy płatkowe (Patch test) – definicja

Testy płatkowe (Patch test) – definicja


Testy płatkowe (Patch test) – testy płat­kowe stosowane są w diagnostyce alergii typu IV. Pole­gają na umiesz­cze­niu na skó­rze (naj­czę­ściej na ple­cach) pla­sti­ko­wych lub alu­mi­nio­wych dys­ków zawierających testo­waną sub­stan­cję...

Testy in vivo w diagnostyce alergii

Testy in vivo w diagnostyce alergii


Testy in vivo, czyli testy na żywym organizmie, umożliwiają potwierdzenie reakcji alergicznej na konkretną substancję u pacjenta, w ściśle kontrolowanych warunkach, niezależnie od mechanizmu tej reakcji. Polegają na wprowadzeniu...