Wpisy z tagiem: 'testy ekspozycyjne'

Podejrzewasz alergię?

Podejrzewasz alergię?


Co zrobić, jeżeli podejrzewasz alergię u siebie lub swojego dziecka? W ramach opieki zdrowotnej w Polsce pomoc w rozpoznaniu i leczeniu alergii możesz uzyskać w następujący sposób: 1. Wybierz...

Testy ekspozycyjne – definicja

Testy ekspozycyjne – definicja


Testy ekspozycyjne – testy polegające na wprowadzeniu testo­wanej sub­stan­cji w ozna­czo­nej dawce dono­sowo, doust­nie lub wziew­nie i obser­wacji reak­cji pacjenta na poda­wa­nie coraz wyż­szej dawki aler­genu w odpo­wied­nich odstę­pach...

Testy in vivo w diagnostyce alergii

Testy in vivo w diagnostyce alergii


Testy in vivo, czyli testy na żywym organizmie, umożliwiają potwierdzenie reakcji alergicznej na konkretną substancję u pacjenta, w ściśle kontrolowanych warunkach, niezależnie od mechanizmu tej reakcji. Polegają na wprowadzeniu...