Wpisy z tagiem: 'roztocza'

Wygraj anty­aler­giczny pokrowiec!

Wygraj anty­aler­giczny pokrowiec!


WYGRAJ ANTYALERGICZNY POKROWIEC PRZECIWROZTOCZOWY NA MATERAC! To bar­dzo proste: polub fan­page Fun­da­cji Poko­nać Aler­gię na Face­bo­oku: http://www.facebook.com/pokonacalergie podziel się obrazkiem trzy­maj kciuki 🙂 Do wygra­nia 2 pokrowce prze­ciw­roz­to­czowe na mate­rac marki...

Roz­to­cza - definicja

Roz­to­cza - definicja


Roz­to­cza - rodzaj malut­kich paję­cza­ków, żyją­cych w bar­dzo wielu śro­do­wi­skach, np. w pomiesz­cze­niach miesz­kal­nych, w dywa­nach, ale rów­nież na skó­rze ludzi i zwie­rząt. W kon­tek­ście aler­gii naj­waż­niej­sze są roz­to­cza kurzu domo­wego i roz­to­cza spi­żar­niane (spichrzowe)....