Wpisy z tagiem: 'ankieta'

Ankieta: Rola badań nauko­wych w walce z alergią

Ankieta: Rola badań nauko­wych w walce z alergią


Jed­nym z głów­nych zało­żeń Fun­da­cji Poko­nać Aler­gię jest udo­step­nia­nie i pro­pa­go­wa­nie wie­dzy na temat tych cho­rób, zdo­by­tej w trak­cie rze­tel­nych badań nauko­wych, zarówno kli­nicz­nych jak i laboratoryjnych. Jed­nak chcie­li­by­śmy poznać Wasze zda­nie na...

Twoje życie z aler­gią - ankieta

Twoje życie z aler­gią - ankieta


Uciążliwość alergii jest często niedoceniana przez ludzi, których ona nie dotyczy. Aby przybliżyć problemy alergików osobom postronnym, i aby uświadomić, jak bardzo alergia potrafi utrudnić życie, postanowiliśmy przeprowadzić ankietę...