Ste­rydy - potocz­nie gli­ko­kor­ty­ko­ste­rydy, syn­te­tyczne pochodne hor­monu kory nad­ner­czy, o sil­nych wła­ści­wo­ściach prze­ciw­za­pal­nych, sto­so­wane w lecze­niu sta­nów zapal­nych, także zwią­za­nych z cho­ro­bami alergicznymi.

Opublikowane 7 stycznia 2012 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel