Reak­cja sys­te­mowa - reak­cja ogól­no­ustro­jowa, czyli reak­cja całego orga­ni­zmu (lub wielu sys­te­mów) na daną substancję/czynnik.

Opublikowane 7 stycznia 2012 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel