Prze­ciw­ciała - czą­steczki pro­du­ko­wane przez lim­fo­cyty B, roz­po­zna­jące antygeny.

Opublikowane 20 sierpnia 2011 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel