Pato­gen - czyn­nik wywo­łu­jący cho­robę (np. wirus, bak­te­ria, pasożyt).

Opublikowane 20 sierpnia 2011 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel