Oddaj stary telefon

Stary tele­fon zalega w szufladzie?

Zrób z nim porzą­dek i prze­każ go na naszą dzia­łal­ność za pośred­nic­twem ser­wisu starytelefon.pl. Możesz prze­zna­czyć część lub całość pozy­ska­nej kwoty na naszą fun­da­cję. To pro­ste i nic nie kosztuje!

Opublikowane 14 sierpnia 2011 w kategorii   Dołącz do nas

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel