Makro­fagi - rodzaj komó­rek żer­nych układu odpor­no­ścio­wego, “ekipa sprzą­ta­jąca” po zakoń­czo­nej reak­cji immunologicznej.

Opublikowane 6 stycznia 2012 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel