Leki anty­leu­ko­trie­nowe (prze­ciw­leu­ko­trie­nowe) - typ leków prze­ciw­za­pal­nych skie­ro­wany prze­ciwko sub­stan­cjom zwa­nym leukotrienami.

Opublikowane 20 sierpnia 2011 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel