Komórki żerne - komórki zdolne do pochła­nia­nia pato­ge­nów, obumar­łych komó­rek i frag­men­tów tka­nek. sta­no­wią ważny ele­ment układu odpornościowego.

Opublikowane 6 stycznia 2012 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel