Komórki pamięci - lim­fo­cyty, które po pierw­szym zetknię­ciu z anty­ge­nem prze­kształ­ciły się w spe­cja­li­styczne komórki roz­po­zna­jące ten anty­gen bez dodat­ko­wej pomocy ze strony innych komó­rek układu odpor­no­ścio­wego i zdolne do szyb­kiego namna­ża­nia w wyniku takiego rozpoznania.

Opublikowane 20 sierpnia 2011 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel