Hap­ten - zazwy­czaj mała czą­steczka, która wywo­łuje reak­cję odpor­no­ściową jedy­nie w połą­cze­niu z biał­kami orga­ni­zmu (np. biał­kami suro­wicy krwi). Przy­kła­dem jest nikiel (znaj­du­jący się w biżu­te­rii czy meta­lo­wych guzi­kach) oraz leki (np. penicyliny).

Opublikowane 20 sierpnia 2011 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel