Gli­ko­kor­ty­ko­ste­ro­idy - syn­te­tyczne pochodne hor­monu kory nad­ner­czy, o sil­nych wła­ści­wo­ściach prze­ciw­za­pal­nych, sto­so­wane w lecze­niu m.in. cho­rób aler­gicz­nych (np. astmy, ato­po­wego zapa­le­nia skóry).

Opublikowane 20 sierpnia 2011 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel