Eozy­no­fi­lia (mor­fo­lo­gia z roz­ma­zem) - pod­wyż­szona liczba eozy­no­fili (gra­nu­lo­cy­tów kwa­so­chłon­nych) w bada­niu mor­fo­lo­gicz­nym krwi.

Opublikowane 20 sierpnia 2011 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel