Enzymy - czą­steczki (na ogół białka) uła­twia­jące prze­bieg reak­cji bio­che­micz­nych w komór­kach (tzw. kata­li­za­tory biologiczne).

Opublikowane 20 sierpnia 2011 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel