Dzień Wolon­ta­riu­sza

Jutro (5.12) dzień wolon­ta­riu­sza – z tej oka­zji wszyst­kim naszym wspa­nia­łym wolon­ta­riu­szom, bez któ­rych pomocy Fun­da­cja nie byłaby w sta­nie dzia­łać ser­decz­nie dziękujemy!

Jeżeli chciał­byś do nas dołą­czyć – jest wiele do zro­bie­nia – zapra­szamy!

O tym w jaki spo­sób możesz zostać naszym wolon­ta­riu­szem możesz prze­czy­tać wię­cej tutaj.

Razem na pewno uda się nam poko­nać alergię!

Opublikowane 4 grudnia 2012 w kategorii   Aktualności

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Szanta