Dieta eli­mi­na­cyjna - dieta pole­ga­jąca na usu­nię­ciu z listy przyj­mo­wa­nych posił­ków wszel­kich pokar­mów zawie­ra­ją­cych uczu­la­jące aler­geny oraz aler­geny krzyżowe.

Opublikowane 20 sierpnia 2011 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel