Degra­nu­la­cja komó­rek tucz­nych skóry - gwał­towne wyrzu­ce­nie na zewnątrz komórki tucz­nej zia­ren zawie­ra­ją­cych hista­minę i inne sub­stan­cje nasi­la­jące stan zapalny, wywo­łane akty­wa­cją tej komórki przez alergen.

Opublikowane 20 sierpnia 2011 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel