Dane tele­adre­sowe i sta­tus prawny Fundacji

Fun­da­cja POKONAĆ ALERGIĘ  została zare­je­stro­wana 7 grud­nia 2010 roku przez Sąd Rejo­nowy w Toruniu.

Zgod­nie z pol­skim usta­wo­daw­stwem w roku bie­żą­cym (2014) Fun­da­cja ubiega się o sta­tus Orga­ni­za­cji Pożytku Publicz­nego (OPP).

 

Numer KRS Fun­da­cji: 0000372567, REGON: 340854598, NIP: 879-26-49-386

Adres Fun­da­cji:

ul.Poziomkowa 18, 87-123, Gło­gowo, woj. kujawsko-pomorskie

 

Skon­tak­to­wać z nami można się za pomocą:

Chcesz mieć dostęp do naj­śwież­szych infor­ma­cji o aler­gii?
“Polub” nas na:

Opublikowane 9 października 2011 w kategorii   O Fundacji Fundacja

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel