Produkty rekomendowane

Pro­dukt opa­trzony tym znakiem jest pro­duk­tem bez­piecz­nym, ocenionym przez naszych ekspertów z punktu widzenia użytkownika – alergika. Nasi eksperci przyznają ten znak, jeśli właściwości produktu oraz ocena jego użytkowników wskazują, iż może być w jakiś sposób przydatny osobom z chorobami alergicznymi. Ocena ekspertów […]

czytaj dalej »

Produkt opatrzony znakiem rekomendacji Fundacji Polonać Alergię jest produktem bezpiecznym, który był testowany pod względem skuteczności w niezależnych ośrodkach. W zależności od rodzaju produktu badania obejmują analizy mikrobiologiczne, przepuszczalności, toksykologiczne;

czytaj dalej »