Badania naukowe

Jednym z głównych założeń Fundacji Pokonać Alergię jest udostepnianie i propagowanie wiedzy na temat tych chorób, zdobytej w trakcie rzetelnych badań naukowych, zarówno klinicznych jak i laboratoryjnych. Jednak chcielibyśmy poznać Wasze zdanie na temat potrzeby i skuteczności badań naukowych w […]

czytaj dalej »

W jaki sposób hodowanie komórek w laboratorium może wpłynąć na poprawę stanu zdrowia u alergika? Dobrym przykładem są tu badania nad immunoterapią swoistą (odczulaniem). Terapię tę pierwszy raz zastosowano ponad 100 lat temu, w 1911 roku, kierując się obserwacjami klinicznymi […]

czytaj dalej »

Zrozumienie procesu biologicznego, np. prowadzącego do powstawania alergii, wymaga zgromadzenia szczegółowej wiedzy na jego temat, wyjaśniającej różnice w budowie i zachowaniu komórek u ludzi zdrowych i cierpiących na alergię. Różnice te mogą być zapisane w genach, objawiać się uszkodzeniami produkowanych […]

czytaj dalej »

Badania kliniczne i laboratoryjne są niezbędne dla tworzenia nowych rozwiązań w terapii i diagnostyce alergii, które będą służyły pacjentom i przyczynią się bezpośrednio do poprawy ich stanu zdrowia i jakości życia. Jednakże alergie znacząco wpływają także na inne aspekty życia […]

czytaj dalej »

Alergia jest niewłaściwą reakcją komórek organizmu na nieszkodliwą substancję. Powoduje ona wiele nieprzyjemnych dla pacjenta objawów, i nierzadko może stanowić zagrożenie życia chorego. W reakcji tej biorą udział różne rodzaje komórek układu odpornościowego, które przekazują sobie rozmaite informacje i oddziałują […]

czytaj dalej »

Badania naukowe przypominają trochę rozwiązywanie zagadki detektywistycznej – na podstawie posiadanych informacji trzeba zbudować hipotezę wyjaśniająca badane zjawisko („wytypować podejrzanego”), następnie przeprowadzić doświadczenia sprawdzające, czy tak jest w rzeczywistości (czyli „odtworzyć przebieg wydarzeń”). Wreszcie można potwierdzić wypływające z niej wnioski […]

czytaj dalej »

Wspierając badania naukowe przyczynimy się do poznania mechanizmów powstawania i przebiegu alergii. Dlatego jednym z celów naszej Fundacji jest pokazanie, jak ważne są badania naukowe, by pokonać alergię.

czytaj dalej »