O alergii

Alergia może utrudnić życie także na urlopie. Do wyjazdu, zwłaszcza za granicę, warto się przygotować: zabrać leki stosowane doraźnie, dowiedzieć się o numery kontaktowe lekarzy pierwszego kontaktu i pogotowia ratunkowego, nauczyć się lokalnych nazw produktów, których należy unikać. Niestety, w skrajnych przypadkach, alergia może […]

czytaj dalej »

Alergia jest niepotrzebną reakcją organizmu na nieszkodliwą substancję, tzw. alergen. W wyniku tej reakcji u alergika rozwija się szereg uciążliwych objawów chorobowych, które w najostrzejszej formie mogą zagrażać jego życiu. Znając mechanizmy powstawania i przebiegu alergii jesteśmy w stanie – […]

czytaj dalej »

Poniżej przedstawiono zestawienie najczęstszych objawów, które mogą świadczyć o alergii. Pamiętaj: Reakcja alergiczna nie musi się rozwijać w miejscu wtargnięcia alergenu, np.wystąpienie objawów ze strony układu oddechowego po przyjęciu alergenu drogą pokarmową. Układ oddechowy uczucie zatkanego nosa ból zatok przynosowych […]

czytaj dalej »

Najpełniejsze dane epidemiologiczne dla Polski pochodzą z dwóch źródeł: Z programu ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce) z 2008 roku, obejmującego blisko 23.000 Polaków, z czego prawie jedna czwarta przeszła szczegółowe badania lekarskie. Z wcześniejszych badań w ramach programu PMSEAD […]

czytaj dalej »

Dlaczego rośnie liczba alergii? Liczba pacjentów cierpiących na alergie dramatycznie wzrasta zarówno w krajach rozwiniętych jak i rozwijających się. W niektórych krajach europejskich do 50% dzieci jest uczulonych na różnego rodzaju pokarmy i alergeny wziewne [‎1]. Alergie w krajach Europy […]

czytaj dalej »