Diagnostyka

Poprawna diagnoza alergii i wyodrębnienie uczulającej substancji niejednokrotnie stanowią prawdziwe wyzwanie, gdyż alergia jest zespołem chorób o skomplikowanym podłożu immunologicznym i złożonych, wielosystemowych objawach. Ponadto istnieje długa lista chorób, które charakteryzują się podwyższonym poziomem przeciwciał IgE, charakterystycznych dla alergii, ale […]

czytaj dalej »

Jedną z niezbędnych wskazówek podczas diagnostyki alergii jest zauważenie związku pomiędzy kontaktem z danym alergenem, a wystąpieniem objawów. W przypadku alergenów pokarmowych obecność podejrzanych produktów w diecie może być skutecznie monitorowana poprzez prowadzenie dzienniczka dietetycznego. Prowadzenie dzienniczka musi być dokładne […]

czytaj dalej »

Określenie uczulającego czynnika opiera się przede wszystkim na ocenie historii choroby przedstawionej przez pacjenta i zaobserwowanym przez niego związku pomiędzy narażeniem na potencjalne alergeny a wystąpieniem objawów chorobowych. Ponadto lekarz zadaje pytania dotyczące występowania chorób alergicznych w rodzinie pacjenta. Dodatkowo […]

czytaj dalej »

Testy in vivo, czyli testy na żywym organizmie, umożliwiają potwierdzenie reakcji alergicznej na konkretną substancję u pacjenta, w ściśle kontrolowanych warunkach, niezależnie od mechanizmu tej reakcji. Polegają na wprowadzeniu podejrzanej substancji do organizmu (testy ekspozycyjne, testy punktowe i śródskórne), albo […]

czytaj dalej »

Testy in vitro, dosłownie: w szkle, to testy wykonywane w laboratorium na próbkach pobranych od pacjenta. Uczulenie na daną substancję (alergen) powoduje wytworzenie się w organizmie pacjenta tzw. immunologicznych „komórek pamięci”, które przy kolejnym zetknięciu z alergenem błyskawicznie aktywują się […]

czytaj dalej »