Ato­pia - wystę­pu­jąca rodzin­nie skłon­ność do aler­gii, zwią­zana z wysoką pro­duk­cją prze­ciw­ciał IgE.

Opublikowane 20 sierpnia 2011 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel