Anty­gen - sub­stan­cja powo­du­jąca pro­duk­cje prze­ciw­ciał w organizmie.

Opublikowane 20 sierpnia 2011 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel