Aler­geny wziewne - aler­geny uno­szące się w powie­trzu, które dostają się do orga­ni­zmu w trak­cie oddy­cha­nia - np. pyłki roślin, roz­to­cza kurzu domowego.

Opublikowane 20 sierpnia 2011 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel