100 fanów na Facebooku!

Jeśli chcesz trzy­mać rękę na pul­sie i otrzy­my­wać powia­do­mie­nia o naj­now­szych dzia­ła­niach Fun­da­cji, a także o tym, co nowego na stro­nie (a cią­gle doda­jemy nowe, rze­telne infor­ma­cje doty­czące alergii)

- polub nas na Facebooku 🙂

Mamy już 100 fanów - a ich grono cią­gle się powięk­sza, dołacz do nas!

Opublikowane 26 lutego 2013 w kategorii   Dołącz do nas

Podziel się

About Author

Szanta